EESTI  PIIBLISELTS 

Eesti Piibliselts korraldab eestikeelse Piibli tõlkimist, väljaandmist, levitamist ja tutvustamist. 2013. aastal tähistame piibliseltsi  200. aastapäeva. Seega oleme üks vanimaid rahvuslikke organisatsioone Eestis. 

Seltsi nõukogus on esindatud Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, Rooma-Katoliku Kirik, Eesti Metodisti Kirik, Eesti Apostlik Õigeusu Kirik, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Seitsmenda Päeva Adventistide Eesti Kogudus, Eesti Evangeelne Vennastekogudus.


Eesti Piibliseltsi liikmeks on oodatud iga Piibli ja piiblitöö huviline. Võta liitumiseks meiega ühendust!

Alates 1995. aastast on Eesti Piibliselts Ühinenud Piibliseltside liige. Ühinenud Piibliseltsid (United Bible Societies) on asutatud 1946. aastal rahvuslike piibliseltside poolt. Täna kuulub sellesse katusorganisatsiooni 145  piibliseltsi, mis töötavad ligemale 200 maal.

• Piibliseltsi aastakoosolek ja konverents

26. aprillil Mustpeade majas (Pikk tn 26, Tallinn) 

• Kohtume ikka ja taas!

Piibliseltsi saab tänavu viimast korda külastada 30. detsembril. Uuel aastal oleme avatud alates 7. jaanuarist.

• Piiblit kirjutati ümber rahvusraamatukogus

Lisaks traditsioonilisel raamatute jõulumüügil osalemisele pakkus Eesti Piibliselts 11.-14. detsembril 2013 rahvusraamatukogus piibliteksti oma käega ümberkirjutamist.
Varasemad postitused